Photo © 2018 Jurgis Maleckas 

For general contact with our communities, please refer to the links below

AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITIES

Australian Lithuanian Community:
website link

Adelaide Lithuanian Community:
website link

Brisbane Lithuanian Community:
website link

Canberra Lithuanian Community:
website link
Facebook Page

Melbourne Lithuanian Club:
website link

Geelong Lithuanian Club:
website link

Perth Lithuanian Community:
website link

Sydney Lithuanian Club:
website link

AUSTRALIAN LITHUANIAN ORGANISATIONS

Australian Lithuanian Business Council:
website link

Australian Lithuanian Youth Association:
website link

Sydney Lithuanian Information Centre:
website link

AUSTRALIAN LITHUANIAN ARCHIVES

Australian Lithuanian Archives Adelaide:
website link

Our Federal committee of Lithuanian Australians

 

President: Antanas Čibiras
Adress: 44 Errol Street, Nth. Melbourne, VIC 3051, Australia
 • Antanas Čibiras – President
 • Gaila Muceniekas – Vice President
 • Andrius Vaitiekūnas – Secretary
 • Dennis Gaylard– Treasurer
 • Alfonsas Stonis – Member
 • Monika Mack – Member
 • Alexas Talanskas – Member
 • Tautvydas Anušaitis– Member (Australian Lithuanian Youth President)
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto Valdyba
Pirmininkas: Antanas Čibiras
Adresas: 44 Errol Street, Nth. Melbourne, VIC 3051, Australia
 • Antanas Čibiras – pirmininkas
 • Gaila Muceniekas – vicepirmininkė
 • Andrius Vaitiekūnas – sekretorė
 • Dennis Gaylard – iždininkas
 • Alfonsas Stonis – narys
 • Monika Mack – narys
 • Alexas Talanskas – narys
 • Tautvydas Anušaitis – narys (Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas)

AUSTRALIAN LITHUANIAN MEDIA

Lithuanian Papers:
website link

Musu Pastoge:
website link

Teviskes Aidai:
website link

Jauzinios – (inactive):
Archive link

 

INTERNATIONAL LITHUANIAN ORGANISATIONS

Lietuvos Rytas:
website link

Lithuanian Catholics Abroad:
website link

Lithuanian children’s radio:
website link

Lithuanian Heritage Magazine:
website link

Lithuanian World Community (PLB):
website link

The Baltic Times:
website link

Lituanus (magazine)
47 W. Polk St. Suite 100-300
Chicago, IL 60605
website link